10 - 20 tỷ

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giá: 19,x tỷ
 • 85m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 10,x tỷ
 • 85m2
 • 5 PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 10,x tỷ
 • 72m2
 • 1 PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 18,x tỷ
 • 85m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 14,x tỷ
 • 66m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 13,x tỷ
 • 65m2
 • 5 PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Giá: 18,x tỷ
 • 74m2
 • 5 PN
 • WC
Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
4